Projekty zgłoszone w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku po weryfikacji merytorycznej

Piątek, 12 listopada 2021

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku dokonana przez merytoryczne komórki Urzędu. Dnia 10 listopada br. członkowie zespołu konsultacyjnego zapoznali się z propozycjami ocen w.w projektów.
Projektodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny negatywnej w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji niniejszej listy.
Poniżej prezentujemy listę projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie.

Załączniki:

Powrót