Etapy realizacji zwycięskich projektów 5. edycji

Wtorek, 5 stycznia 2021

Kompleks boisk sportowych - Glinianki
Lokalizacja: Osiedle Glinianki ul. Matejki
Koszt: 750 000,00 zł
Etap realizacji: Projekt ujęty w wieloletnim planie finansowym został przesunięty na kolejny rok budżetowy


Bieganie uskrzydla
Lokalizacja: PSP 3
Koszt: 166 433,19zł
Etap realizacji: Projekt został zrealizowany.


Bezpieczna Trójka
Lokalizacja: PSP 3
Koszt wykonania: 92.365,00 zł
Etap realizacji: Projekt został zrealizowany.


Lekki tornister
Lokalizacja: PSP 1, PSP nr 4, PSP nr 7
Koszt: 108 629,15 zł
Etap realizacji: Projekt został zrealizowany.


Zdrowy oddech przedszkolaka
Lokalizacja: PP nr 1,2,3,4,5,6,9,10, PSP nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Koszt wykonania: 45 042,00 zł
Etap realizacji: Projekt został zrealizowany.


Piknik rekreacyjno – edukacyjny dla mieszkańców Radomska
Lokalizacja: Teren Parafii św. Jana Chrzciciela ul. Przemysłowa 34
Zaplanowany koszt: 21 000,00 zł
Etap realizacji: Realizacja zadania na dzień dzisiejszy została odwołana z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.


Komputer bez tajemnic
Lokalizacja: PSP nr 6
Koszt: 2 289,60 zł
Etap realizacji: Dnia 10.09.2020 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenia z prowadzącym zajęcia komputerowe z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.Powrót